Privacybeleid

ONLINE PERSOONSGEGEVENS EN MARKETING

www.facelandclinic.com/be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Onderstaand wordt uitgelegd hoe Faceland uw online persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Omdat wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bijzonder persoonsgegevens verwerken, hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld en deze bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld. Indien u dit nodig acht, kunt u onze functionaris gegevensbescherming bereiken:

fg@faceland.nl
Rhijnspoor 223
2901 LB Capelle a/d IJssel
Nederland

WAT ZIJN ONLINE PERSOONSGEGEVENS?

Online persoonsgegevens omvat alle informatie die kan worden gebruikt om een uniek individu online te identificeren. Online kan dit informatie bevatten die is gegenereerd door cookies en andere trackers (inclusief informatie die is gegenereerd door ingesloten services van derden, zoals Google of Facebook), evenals het IP-adres.

WAAR HEEFT U RECHT OP?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Faceland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. [1]

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht op inzage’;

Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht op rectificatie en aanvulling’;

Wilt u uw online gegevens die worden verwerkt door Faceland laten wissen? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht op vergetelheid’;

Wilt u uw online gegevens ontvangen om deze over te dragen naar een andere organisatie? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht op dataportabiliteit’;

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wilt u uw online persoonsgegevens inzien, aanpassen of wissen? Stuur dan een e-mail naar antwerpen@faceland.be.

ONZE ONLINE VISIE OP PRIVACY

Faceland gaat veilig om met uw online persoonsgegevens
Faceland werkt alleen met tools en partijen die voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarom hebben wij met onze derde partijen verwerkersovereenkomsten ondertekend. De overeenkomsten bieden garanties dat de bescherming van de rechten van u wordt gewaarborgd. Hieronder vallen het online marketingbureau, Kroon IT, Google, Hotjar, Unbounce en Sharpspring. We hebben alle tools en partijen geen toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken voor hun eigen diensten.

Faceland wilt uw gebruikservaring personaliseren
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gebruiken wij uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk op weg te kunnen helpen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld meer relevante content laten zien en de website op basis van user recordings verbeteren om uw gebruiksgemak te verhogen.

U geeft zelf aan hoe Faceland uw gegevens verwerkt
U kunt zichzelf aan- en afmelden voor nieuwsbrieven, cookie instellingen zelf aanpassen en ervoor kiezen om geen berichten meer te ontvangen via overige kanalen. Op deze manier heeft u zelf invloed op hoe Faceland uw gegevens gebruikt.

WELKE ONLINE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT FACELAND?

Hieronder staan de gegevens en platformen waarvan uw gegevens mogelijk worden verzameld. Verder in de tekst worden de doeleinden en rechtsgronden omschreven:

Cookies;

Nieuwsbrief;

Gedrag op de website, blog en contactformulieren;

Hotjar;

Unbounce;

Chat op de website;

Sociale media zoals Instagram, Facebook, LinkedIn en YouTube

Google & Bing;

Clinicminds (online planning tool).

WAT WORDT ER BEDOELD MET VERWERKEN?

Onder verwerken wordt verstaan ‘’alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot vernietigen.’’ Handelingen die er volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. [2]

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

De gegevens worden gebruikt voor retentiemarketing en om gesprekken terug te kunnen lezen over vragen, informatie en klachten. Dit houdt in dat hier een onbepaalde tijd geldt, totdat u aangeeft dat u de persoonsgegevens wilt laten verwijderen.

Data verwerking cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en anderen. Uw IP-adres wordt daarom geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten (tenzij u expliciet marketingcookies hebt geaccepteerd). De bewaarperiode voor gebruikers en gebeurtenissen is ingesteld op 26 maanden. U kunt het gebruik van Google Analytics cookies weigeren via deze browser-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Data verwerking Nieuwsbrief
Uw voorkeuren voor de nieuwsbrief aanpassen
Faceland houdt u graag op de hoogte van onze aanbiedingen en nieuwtjes via de nieuwsbrief. Wanneer u zichzelf aanmeldt, wordt er gevraagd om enkele persoonsgegevens in te vullen. Hieronder volgt een korte uitleg waarom deze gegevens nodig zijn:

E-mailadres: op het aangegeven e-mailadres ontvangt u de nieuwsbrief;

Voornaam: wij sturen graag gepersonaliseerde nieuwsbrieven;

Verjaardag: om speciale aanbiedingen te ontvangen;

Geslacht: om aanbiedingen en andere informatie over relevante behandelingen te ontvangen;

Leeftijdscategorie: om aanbiedingen en andere informatie over relevante behandelingen te ontvangen;

Land: om aanbiedingen en andere informatie over het juiste land te ontvangen;

Interesses: om aanbiedingen en andere informatie over het juiste interessegebied te ontvangen;

Vestigingen: om aanbiedingen en andere informatie over uw favoriete vestigingen te ontvangen.

Deze gegevens worden veilig bewaard in Sharpspring. Bekijk hier de Privacy Policy van Sharpspring.

Onder elke nieuwsbrief die u ontvangt in uw mailbox staat er ook een linkje vermeld waar u zich kunt afmelden of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Data verwerking website en contactformulier
De website van Faceland is volledig HTTPS beveiligd. Dit betekent dat alle gegevens die je met Faceland uitwisselt via de website worden versleuteld met SSL beveiliging. Wanneer u contact opneemt met Faceland door middel van het online contactformulier of de blog, wordt er gevraagd om enkele persoonsgegevens in te vullen. Hieronder volgt een korte uitleg waarom deze gegevens nodig zijn:

Titel: de aanhef geldt als formaliteit wanneer wij u terugmailen;

Voornaam: hiermee kunnen wij meteen een afspraak inplannen of uw afspraakgeschiedenis bekijken. Voor de blog spreken wij u aan met uw voornaam;

Achternaam: hiermee kunnen wij meteen een afspraak inplannen of uw afspraakgeschiedenis bekijken;

E-mailadres: dit is een vereiste om contact met u op te nemen nadat uw formulier is verzonden;

Telefoonnummer: mocht het ingevulde e-mailadres niet werken, zullen wij telefonisch contact met u opnemen;

Geboortedatum: Faceland behandelt cliënten alleen vanaf de leeftijd van 18 jaar;

Onderwerp: door aan te geven waar uw vraag over gaat, kunnen wij deze naar de juiste persoon richten en zo snel mogelijk afhandelen;

Uw vraag: beschrijf goed waar uw vraag over gaat om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;

Reactie (blog): hierin beschrijft u uw reactie over de blog.

Deze gegevens worden bewaard binnen het beveiligde CMS systeem en de Office 365 e-mailomgeving van Faceland waar enkel Faceland medewerkers, het internetbureau en de IT desk bij kunnen. Uw contactgeschiedenis wordt veilig bewaard zodat we kunnen zien waar het gesprek over ging, maar ook om vragen en klachten terug te kunnen lezen.

Data verwerking Hotjar
Hotjar is een tool waarin user recordings worden ingezet. Hierdoor is het mogelijk om te zien hoe u als bezoeker navigeert op de website. Er wordt een registratie gemaakt van pageviews, mouse movements, clicks en data input. Deze informatie gebruiken wij om uw ervaring op de website continu te verbeteren. De user recordings zijn geanonimiseerd zodat de data geen persoonsgegevens bevatten en de bezoeker niet identificeerbaar is. Bekijk hier de Privacy Policy van Hotjar.

Data verwerking Unbounce
Unbounce is een tool die wij gebruiken om landingspagina’s voor specifieke behandelingen of campagnes te maken. De kans bestaat dat u hierop terechtkomt via sociale media of een advertentie in Google. Wanneer u ergens op klikt in de landingspagina, wordt u doorgelinkt naar www.facelandclinic.com. Unbounce meet hoe vaak er wordt geklikt op een link in de landingspagina door middel van uw IP-adres. Unbounce gebruikt dit niet voor hun eigen marketingdoeleinden. Bekijk hier de Privacy Policy van Unbounce.

Data verwerking chat
Via de chat op de website kunt u ook contact met ons opnemen. De gesprekken die u met ons voert worden veilig bewaard in ons webcare monitoring tool OBI4WAN. Uw contactgeschiedenis wordt veilig bewaard zodat we kunnen zien waar het gesprek over ging, maar ook om vragen en klachten terug te kunnen lezen. Wanneer u contact opneemt met Faceland door middel van de chat op de website, wordt er gevraagd om enkele persoonsgegevens in te vullen. Hieronder volgt een korte uitleg waarom deze gegevens nodig zijn:

Naam: geldt als formaliteit wanneer wij u aanspreken;

E-mailadres: dit is een vereiste om contact met u op te nemen wanneer u de chat per ongeluk afsluit.

Telefoonnummer: mocht het ingevulde e-mailadres niet werken, zullen wij telefonisch contact met u opnemen.

Bekijk hier de Privacy Policy van OBI4WAN.

Data verwerking sociale media
Ook via de sociale media kanalen Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn kunt u contact met ons opnemen. Uw berichten komen binnen in de genoemde platformen en ons online webcare monitoring tool OBI4WAN. Daar wordt uw contactgeschiedenis veilig bewaard om besproken informatie terug te kunnen lezen omtrent afspraken en, maar ook om vragen en klachten terug te lezen. Foto’s van cliënten worden enkel geplaatst op de kanalen van Faceland wanneer de cliënt hier toestemming voor heeft gegeven.

Verder kan het voorkomen dat u af en toe een advertentie van Faceland voorbij ziet komen op Facebook, Snapchat, YouTube, LinkedIn of Instagram. Wanneer u als Facebook en Instagram gebruiker akkoord gaat met hun voorwaarden, geeft u ook toestemming voor advertentiegegevens. Wanneer u uw gegevens achterlaat via advertenties die u ziet op Facebook, Instagram of YouTube, gaat u hiermee akkoord dat Faceland deze gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden. Raadpleeg de Privacy Policies van de sociale media kanalen/derden voor meer gedetailleerde informatie:

Bekijk hier de Privacy Policy van Facebook
Bekijk hier de Privacy Policy van Instagram
Bekijk hier de Privacy Policy van YouTube
Bekijk hier de Privacy Policy van LinkedIn
Bekijk hier de Privacy Policy van OBI4WAN
Bekijk hier de Privacy Policy van Snapchat

Data verwerking Google & Bing
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens/surfgedrag op de website te analyseren (bijv. het klikgedrag, duur van het bezoek, browser en aantal paginaweergaven) en om resultaten van online advertenties (bijv. kliks op een advertentie, weergaven en geboekte afspraken) die worden getoond in de zoekresultaten bij te houden. Online advertenties (Google Adwords & Microsoft Bing Ads) worden gebruikt om onze diensten onder de aandacht te brengen. Google Analytics is volledig geanonimiseerd en hiermee is uw IP-adres privacy-vriendelijk ingesteld. De data wordt in zowel Google als Bing Ads opgeslagen. Wanneer u uw gegevens achterlaat via een Google advertentie, gaat u hiermee akkoort dat Faceland deze mag gebruiken voor marketingdoeleinden.

Bekijk hier de Privacy Policy van Google. Bekijk hier de Privacy Policy van Bing.

Data verwerking Clinicminds
Via Clinicminds kunt u zelfstandig online afspraken inplannen bij Faceland. Deze gegevens inclusief uw afspraak geschiedenis worden in Clinicminds bewaard totdat u het wilt laten verwijderen. Wij gebruiken dezelfde gegevens voor het versturen van facturen voor operaties en/of om een vervolgafspraak in te plannen. Hieronder volgt een korte uitleg waarom en welke gegevens wij van u verzamelen:

Voor- en achternaam: voor het inplannen van de afspraak, het versturen van een persoonlijke e-mail en identiteitscontrole voordat de afspraak plaatsvindt;

Geslacht: de aanhef gebruiken wij voor het versturen van een persoonlijke e-mail of factuur voordat een operatie plaatsvindt;

E-mailadres: voor het versturen van een bevestigingsmail, een persoonlijke e-mail en een factuur voordat een operatie plaatsvindt;

Telefoonnummer: voor informatie omtrent een afspraak, zoals een wijziging en voor het bevestigen van de afspraak die online is gemaakt door uzelf;

Adres: voor het versturen van een factuur voordat een operatie plaatsvindt;

Plaats: voor het versturen van een factuur voordat een operatie plaatsvindt;

Land: voor het versturen van een factuur voordat een operatie plaatsvindt;

Postcode: voor het versturen van een factuur voordat een operatie plaatsvindt;

Geboortedatum: voor de identiteitscontrole voordat de afspraak plaatsvindt;

Aanmelden op de nieuwsbrief: om informatie te ontvangen over prijsverlagingen en nieuws.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website kan links bevatten naar websites die door andere organisaties met een eigen Privacy Policy beheerd worden. Voordat u informatie invoert op de website van een andere organisatie raden wij het aan om de voorwaarden en de privacyverklaring van andere organisaties goed door te lezen. Faceland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de websites van andere organisaties.

AANPASSINGEN PRIVACY POLICY

Faceland behoudt het recht om deze verklaring op elk moment aan te passen, dus houd de website regelmatig in de gaten voor eventuele wijzigingen.

——————————————————————————————————————————

Faceland Hoofdkantoor
Rhijnspoor 223
2901 LB Capelle a/d IJssel
Nederland
Tel.: 088 101 46 00
E-mail: antwerpen@faceland.be

Laatst bijgewerkt: juni 2020

[1] Voor nadere toelichting over uw rechten kunt u de website van Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen, URL https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen
[2] Zie voor nadere toelichting over de verwerking van persoonsgegevens de website van Autoriteit Persoonsgegevens, URL https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens
[3] Zie voor nadere toelichting over cookies blokkeren de website van Microsoft, URL https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies