Klachtenbehandeling

Samen gaan wij graag opzoek naar een passende oplossing

WAT MOET U DOEN ALS U NIET TEVREDEN BENT NA DE BEHANDELING?

Ondanks het feit dat alle behandelingen bij Faceland zorgvuldig worden uitgevoerd, kan het zo zijn dat u niet tevreden bent. Faceland waardeert het enorm als u uw onvrede kenbaar maakt. Wij gaan graag samen met u op zoek naar een passende oplossing. Hierbij is het belangrijk in ogenschouw te nemen dat onze artsen een inspanningsverplichting hebben, geen resultaatverplichting. Faceland biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van een controle afspraak bij uw behandelend arts, tussen week 2 en week 4 na de behandeling. Dit biedt u de kans het resultaat te laten zien. Maak dus gebruik van de controle-afspraak bij de betreffende arts, ook als u twijfelt.

STAP 1: EERST MONDELING

Bent u ergens niet tevreden over, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de betrokkene(n) in de betreffende kliniek. Faceland staat u graag persoonlijk te woord om de oplossing te zoeken voor de ontstane verwarring, teleurstelling, vragen of het probleem. De klacht kan ook naar de betreffende kliniek gestuurd worden per mail. Wij verzoeken u vriendelijk de betreffende kliniek en de betrokken personen te vermelden.

  • Faceland neemt uw klacht altijd serieus.
  • Het tijdig informeren geeft Faceland de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden.
  • Het helpt Faceland de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

STAP 2. KLACHTENCOÖRDINATOR

Indien u er onverhoopt niet uitkomt met de betrokkene(n), kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij onze klachtencoördinator, mevrouw M. Tieman. Zij zal een luisterend oor bieden, zo nodig bemiddelen tussen arts en patiënt en zoeken naar een passende oplossing, waar beide partijen zich mee kunnen verenigen. Uw schriftelijke klacht dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om in behandeling te kunnen worden genomen. Indien deze niet volledig is, zal u in de gelegenheid worden gesteld de benodigde informatie aan te vullen. Om er zeker van te zijn dat je klacht aan alle voorwaarden voldoet, kunt u  gebruik maken van ons “Klaagschrift”. Hierin staat precies vermeld hoe u uw klacht dient te formulieren. Het streven is binnen 5 werkdagen op uw klacht te reageren. U kunt onze klachtencoördinator benaderen door een mail te sturen naar: klachten@faceland.be.

STAP 3. KLACHTENFUNCTIONARIS

Indien het contact met onze klachtencoördinator u niet tevreden stelt, kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris kan jou hulp bieden bij het formuleren van jouw klacht. Daarnaast kan hij jou ook informeren over de te volgen procedure en over de voortgang van de procedure. De onafhankelijke klachtenfunctionaris is een bemiddelaar tussen klager en aangeklaagde. De onafhankelijke klachtenfunctionaris heeft als doel uw ontevredenheid weer weg te nemen. Met uw instemming kan hij uw dossier inzien en betrokken medewerkers van Faceland horen.

KLACHTENFUNCTIONARIS FACELAND

De heer H. Ewalts
E-mail: klachtenfunctionaris.he@gmail.com
Tel: 06 83 33 64 11 (bereikbaar tijdens kantoortijden: maandag tot en met vrijdag van 9:00-17:00 uur)
Adres: Dr. Holtroplaan 5A, 5652 XR Eindhoven

Formulieren:
Klachtenregeling Faceland
Privacyreglement Faceland

GESCHILLENCOMMISSIE

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over onze dienstverlening en/of het behandelingsresultaat, dan heeft Faceland een toegankelijke klachtenregeling. We proberen graag eerst met u tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet lukt, dan kunt u terecht bij onze externe klachtenfunctionaris. Indien u er zowel met ons als met de externe klachtenfunctionaris niet uit komt, dan kunt u een beroep doen op de externe geschillencommissie.

De Geschillencommissie kan en zal een beslissing vellen over de zaak en/of personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de gesloten overeenkomst tussen u en Faceland. De Geschillencommissie brengt na een gewogen afstemming en onderzoek een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de klager en Faceland. Faceland is aangesloten bij de landelijk opererende ‘De Geschillencommissie’ (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl).

De Geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de Nederlandse overheid. Dit betekent dat je kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing.

Let er wel op dat u bij de aanvang van een geschillenprocedure klachtengeld verschuldigd bent. Afhankelijk van de uitkomst en het advies, krijg u dit bedrag weer terug.

Voor meer informatie kun je direct opnemen met De Geschillencommissie of met onze interne klachtenfunctionaris.

OPVRAGEN MEDISCH DOSSIER?

Mocht u een kopie van uw medisch dossier willen ontvangen, kunt u dit verzoek indienen via: dossieropvragen@faceland.nl. U dient deze kopie in persoon, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, op te halen. Dit kan uitsluitend op afspraak. Voorafgaand dient u een formulier te ondertekenen. Onze medewerkers informeren u graag verder via bovenstaande mail.