Huisreglement Faceland

Huisregels van de Faceland klinieken

LEGITIMEREN

Ter bescherming van uw persoonsgegevens en om identiteitsfraude te voorkomen, vragen wij onze cliënten voorafgaand aan elke afspraak zich te legitimeren bij de receptie. Wij verzoeken u vriendelijk, indien u een afspraak hebt, bij binnenkomst uw legitimatie gereed te houden.

DRANK, DRUGS EN ETENSWAREN

Wegens gezondheids- en hygiëneredenen is het verboden om in de klinieken te roken, drugs te gebruiken en/of alcohol/etenswaren te nuttigen.

DIEREN

Dieren zijn vanwege hygiëneredenen en overlast niet toegestaan in onze klinieken.

INSCHRIJFFORMULIER

Indien u voor het eerst een afspraak hebt bij Faceland, dient u voorafgaand aan deze afspraak, via de online boekingstool een inschrijfformulier in te vullen. Het is van belang voor de behandeling, dat u alle vragen naar waarheid beantwoordt.

ONDER INVLOED EN BEHANDELING

Indien u onder invloed bent van drank en/of verdovende middelen, kan de behandeling niet worden uitgevoerd.

COSMETISCHE/CHIRURGISCHE BEHANDELINGEN VANAF 18 JAAR

De behandelingen die in onze klinieken worden uitgevoerd zijn uitsluitend bestemd voor personen die de gerechtigde leeftijd hebben bereikt van 18 jaar of ouder.

KINDEREN IN DE KLINIEK

Houd er rekening mee dat er geen toezicht kan worden gehouden op meegebrachte kinderen. Tevens wilt Faceland u erop attenderen dat de behandelingen in onze klinieken medisch zijn en door jonge kinderen als schokkend kunnen worden ervaren.

EIGENDOMMEN & AFVAL

Faceland verzoekt u vriendelijk je eigendommen en afval met u  mee te nemen, of in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren. Faceland houdt zich niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van jouw eigendommen.

AFSPRAAK VOLGORDE

Wij werken op afspraak. Onze cliënten zullen dan ook op volgorde van afspraak en niet op volgorde van binnenkomst worden geholpen.

RESPECT

Behandel onze medewerkers/medebezoekers met respect. Schelden, schreeuwen, dreigen en/of beledigende-/kleinerende-/discrimineerde uitlatingen worden niet getolereerd.

TE LAAT

Indien u te laat bent voor uw afspraak, kunnen wij niet garanderen dat de afspraak door kan gaan. Informeer hiervoor bij de receptie. Indien de afspraak niet meer mogelijk is, kan er samen met u een andere afspraak worden ingepland.

24-UURS POLICY

Faceland hanteert een 24-uurs policy. Indien u uw afspraak niet na kunt komen, dient u deze tenminste 24 uur van tevoren, te annuleren/verzetten. Indien u, zonder tegenbericht, niet op uw afspraak verschijnt, loopt u het risico een wegblijf factuur te ontvangen om de gereserveerde tijd te compenseren.

UITLOOP

Het is mogelijk dat onze spreekuren onverhoopt uitlopen. Faceland houdt zich niet verantwoordelijk voor de eventuele gemaakte (reis)kosten ten gevolgde van de uitloop. Meldt het bij de receptie, indien u vanwege de uitloop, uw afspraak wenst te annuleren/verzetten. Dit ter voorkoming dat u onterecht een wegblijffactuur ontvangt.