Rose Bischoff

Rose Bischoff

  • Medisch specialist | Clinic Deals behandelaar
  • BIG nummer: 19066902601
SPIERONTSPANNERS FILLERS

Rose Bischoff is arts en heeft bovendien een opleiding afgerond tot medisch specialist. Ze heeft jarenlang als chirurg in de orthopedie gewerkt. Nu volgt zij naast haar werk op de Universiteit haar passie in de cosmetische geneeskunde.

OVER ROSE

Na haar medisch-specialistische opleiding tot chirurg in de orthopedie (UMCG ziekenhuis Groningen), heeft Rose een superspecialisatie behaald in het uitvoeren van hersteloperaties (voor versleten of niet goed werkende kunstknieën). Rose heeft internationaal wetenschappelijk onderzoek gedaan en is docent voor jonge artsen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanwege haar passie voor creativiteit, symmetrie en contact met mensen, samen met haar jarenlang getrainde handvaardigheid, werkt zij nu als esthetisch arts bij Faceland.

“Wees je beste zelf.”
— ROSE BISCHOFF

Door haar ervaring als medisch specialist vindt Rose het belangrijk om je persoonlijke wensen en de behandelmogelijkheden goed met je te bespreken. Rose is eerlijk, recht door zee en oprecht geïnteresseerd.