Klachtenbehandeling

Samen gaan wij graag opzoek naar een passende oplossing

WAT MOET JIJ DOEN ALS JIJ NIET TEVREDEN BENT NA DE BEHANDELING?

Ondanks het feit dat alle behandelingen bij Faceland zorgvuldig worden uitgevoerd, kan het zo zijn dat je niet tevreden bent. Faceland waardeert het enorm als jij je onvrede kenbaar maakt. Wij gaan graag samen met jou op zoek naar een passende oplossing. Hierbij is het belangrijk in ogenschouw te nemen dat onze artsen een inspanningsverplichting hebben, geen resultaatverplichting. Faceland biedt jou de mogelijkheid gebruik te maken van een controle afspraak bij je behandelend arts, tussen week 2 en week 4 na de behandeling. Dit biedt jou de kans het resultaat te laten zien. Heb je een chirurgische ingreep ondergaan? Dan nodigen wij jou uit om in Mill (NB) op nacontrole te komen om jouw situatie te laten bekijken door een medisch specialist. Want klanttevredenheid staat bij ons voorop! Maak dus gebruik van de controle-afspraak bij de betreffende arts, ook als jij twijfelt.

STAP 1: EERST MONDELING

Ben jij ergens niet tevreden over, dan verzoeken wij jou om contact op te nemen met de betrokkene(n) in de betreffende kliniek. Faceland staat jou graag persoonlijk te woord om de oplossing te zoeken voor de ontstane verwarring, teleurstelling, vragen of het probleem. De klacht kan ook naar de betreffende kliniek gestuurd worden per mail. Wij verzoeken jou vriendelijk de betreffende kliniek en de betrokken personen te vermelden.

  • Faceland neemt jouw klacht altijd serieus.
  • Het tijdig informeren geeft Faceland de mogelijkheid om samen met jou een oplossing te vinden.
  • Het helpt Faceland de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

STAP 2. KLACHTENCOÖRDINATOR

Indien je er onverhoopt niet uitkomt met de betrokkene(n), kun je jouw klacht schriftelijk indienen bij onze klachtencoördinator. Zij zal een luisterend oor bieden, zo nodig bemiddelen tussen arts en patiënt en zoeken naar een passende oplossing, waar beide partijen zich mee kunnen verenigen. Jouw schriftelijke klacht dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om in behandeling te kunnen worden genomen. Indien deze niet volledig is, zal je in de gelegenheid worden gesteld de benodigde informatie aan te vullen. Om er zeker van te zijn dat je klacht aan alle voorwaarden voldoet, kun je gebruik maken van ons “Klaagschrift”. Hierin staat precies vermeld hoe je je klacht dient te formulieren. Het streven is binnen 5 werkdagen op je klacht te reageren. Je kunt onze klachtencoördinator benaderen door een mail te sturen naar: klachten@faceland.nl.

STAP 3. KLACHTENFUNCTIONARIS

Indien het contact met onze klachtencoördinator jou niet tevreden stelt, kun je jouw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris kan jou hulp bieden bij het formuleren van jouw klacht. Daarnaast kan hij jou ook informeren over de te volgen procedure en over de voortgang van de procedure. De onafhankelijke klachtenfunctionaris is een bemiddelaar tussen klager en aangeklaagde. De onafhankelijke klachtenfunctionaris heeft als doel jouw ontevredenheid weer weg te nemen. Met jouw instemming kan hij jouw dossier inzien en betrokken medewerkers van Faceland horen.

KLACHTENFUNCTIONARIS FACELAND

De heer H. Ewalts
E-mail: klachtenfunctionaris.he@gmail.com
Tel: 06 83 33 64 11 (bereikbaar tijdens kantoortijden: maandag tot en met vrijdag van 9:00-17:00 uur)
Adres: Rhijnspoor 223, 2901 LB Capelle aan den IJssel

Formulieren:
Klachtenregeling Faceland
Privacyreglement Faceland, 

GESCHILLENCOMMISSIE

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn over onze dienstverlening en/of het behandelingsresultaat, dan heeft Faceland een toegankelijke klachtenregeling. We proberen graag eerst met jou tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet lukt, dan kun je terecht bij onze externe klachtenfunctionaris. Indien je er zowel met ons als met de externe klachtenfunctionaris niet uit komt, dan kun je een beroep doen op de externe geschillencommissie.

De Geschillencommissie kan en zal een beslissing vellen over de zaak en/of personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de gesloten overeenkomst tussen jou en Faceland. De Geschillencommissie brengt na een gewogen afstemming en onderzoek een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de klager en Faceland. Faceland is aangesloten bij de landelijk opererende ‘De Geschillencommissie’ (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl).

De Geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de Nederlandse overheid. Dit betekent dat je kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing.

Let er wel op dat je bij de aanvang van een geschillenprocedure klachtengeld verschuldigd bent. Afhankelijk van de uitkomst en het advies, krijg je dit bedrag weer terug.

Voor meer informatie kun je direct opnemen met De Geschillencommissie of met onze interne klachtenfunctionaris.

OPVRAGEN MEDISCH DOSSIER?

Wil je een kopie van jouw medisch dossier ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in en mail hem naar dossieropvragen@faceland.nl.

Medisch dossier opvragen

Medisch dossier opvragen

Klik op onderstaande link om het formulier te downloaden

DOWNLOAD HET FORMULIER