Voorwaarden winactie

  • Uitgesloten van winacties zijn artsen: Whitney Koeiman, Babette Diemel en Karina Rahimi.
  • Voor een behandeling bij Faceland geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.
  • Legitimeren met een geldig paspoort of geldig ID is verplicht tijdens de behandeling, wegens de veiligheidseisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in Oprichting (IGJ).
  • Prijsverlagingen gelden niet met terugwerkende kracht op reeds uitgevoerde behandelingen.
  • De prijsverlaging is niet geldig in combinatie met andere prijsverlagingen.
  • De prijsverlaging is niet in te wisselen tegen contanten.
  • Een controle afspraak kan alleen worden ingeboekt bij de behandelaar die de behandeling heeft uitgevoerd.
  • Bij Faceland is het niet toegestaan te vloggen of social media te gebruiken zonder toestemming van de behandelaar en marketing@faceland.nl.
  • Jouw Faceland behandelaar maakt een foto voordat de behandeling plaatsvindt, dit is een vereist onderdeel van het Faceland beleid. Door de foto vast te leggen in jouw beveiligd patiëntendossier is het mogelijk om de resultaten te vergelijken van voor en na de behandeling. Faceland verzekert hiermee de cliënt en de behandelaar te beschermen. Zonder de goedkeuring van de cliënt worden de foto’s niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor medische verslaglegging.