FACELIFT

WAT IS DE PRIJS VAN EEN FACELIFT?

VANAF WELKE LEEFTIJD MAG JE EEN FACELIFT?

WELKE SOORTEN FACELIFTEN ZIJN ER?

WANNEER MAG JE EEN FACELIFT?

WAT MOET IK MEENEMEN NAAR HET CONSULT?

HOELANG DUURT HET HERSTEL VAN EEN FACELIFT?

MAG IK ROKEN VOOR OF NA DE OPERATIE?

ZIJN ER GEZONDHEIDSEISEN WAAR IK AAN MOET VOLDOEN VOOR EEN FACELIFT?

NA HOELANG MOETEN DE HECHTINGEN VERWIJDERD WORDEN?