FACELIFT

ZIJN ER GEZONDHEIDSEISEN WAAR IK AAN MOET VOLDOEN VOOR EEN FACELIFT?

WAT MOET IK MEENEMEN NAAR HET CONSULT?

HOELANG DUURT HET HERSTEL VAN EEN FACELIFT?

MAG IK ROKEN VOOR OF NA DE OPERATIE?

NA HOELANG MOETEN DE HECHTINGEN VERWIJDERD WORDEN?