Disclaimer

Disclaimer Faceland

GEBRUIKERSVOORWAARDEN EN COPYRIGHTS

Het onderstaande is van toepassing op onze website https://facelandclinic.com/nl/. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden van Faceland. De teksten, beelden en/of geluiden op de website zijn eigendom van Faceland. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Faceland mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op een andere manier.
Uiteraard proberen wij onze website up-to-date te houden, maar Faceland is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op onze https://facelandclinic.com/nl/ of voor de schade ontstaan door gebruik van deze informatie.

AANSPRAKELIJKHEID

De op deze website getoonde informatie en tarieven wordt door Faceland met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Faceland verstrekt door middel van deze website louter informatie over behandelingen die door Faceland worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Faceland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Faceland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op deze site beschikbaar is.

Verwijzingen naar sites die niet door Faceland worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Faceland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Faceland worden onderhouden wordt afgewezen.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Faceland hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via onze website beschikbaar zonder dat u uw persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.