Bet you didn't know!

Meer dan 30 klinieken internationaal en meer dan 150.000 injectable behandelingen per jaar. Onze missie is patiënten de plek te geven waar ze goed zitten. De juiste behandelaar op een fijne plek en topproducten met een leuke prijs. Dit wist je natuurlijk al lang, maar er zijn vast nog zaken waar je niet van de op de hoogte was. We zetten ze even op een rij.

ER ZIJN ZIEKENHUIZEN MET EEN KLEINER TEAM 

Bij Faceland werkt een medisch team met meer dan 100 artsen, plastisch chirurgen, physician assistants en verpleegkundigen. Dat zijn er nogal wat. KNMG-artsen, basisartsen en verpleegkundigen. Zij zijn door hun opleiding en BIG-registratie per definitie bevoegd voor vrijwel alle medische verrichtingen, waaronder cosmetische behandelingen.

WE WERKEN MET DE GROOTSTE VAKGROEP GENEESKUNDE IN NEDERLAND 

Een KNMG-titel is een extra toevoeging, maar niet verplicht. KNMG staat trouwens voor Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Faceland juicht de titel toe, maar maakt ook ruimte voor andere erkende groepen.

FACELAND IS EEN LEERBEDRIJF VOOR HET OPLEIDEN VAN VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN 

Verpleegkundigen zijn bevoegd om te injecteren. Faceland is een leerbedrijf en werken samen met Hogeschool Leiden in het opleiden van verpleegkundig specialisten.

DE FACELAND ACADEMY IS SUCCESVOL

Faceland verzorgt een interne opleiding van a tot z: de Faceland Academy. Zo wordt niet alleen de opleiding (bevoegdheid), maar ook de set aan vaardigheden van de behandelaar (bekwaamheid) getoetst. Al onze behandelaars zijn intern opgeleid én dus ook geëxamineerd voordat ze cliënten behandelen.

FACELAND ARTSEN ZIJN OFFICIËLE TRAINERS VOOR BEPAALDE PRODUCTEN DIE FACELAND AANBIEDT 

Sommige behandelaren behandelen niet alleen patiënten, maar trainen ook andere behandelaren voor onze leveranciers Belotero en MaiLi. Ze hebben jarenlang ervaring in het vak, iets wat ze graag delen met beginnende specialisten.

FACELAND ALS KETEN WERKT VOLGENS HET KWALITEITSKADER VAN COSMETISCHE ZORG 

De deskundigheid en bekwaamheid van de zorgverlener is inzichtelijk voor de cliënt. Je kunt dit vinden op de website van Faceland. Dat de cosmetische zorg in populariteit toeneemt is een feit, maar dit mag niet betekenen dat de patiënt niet meer gezien wordt als patiënt en als enkel een klant. Wij zijn verplicht zorg te leveren volgens het kwaliteitskader.

JE KRIJGT ALTIJD EEN INFORMED CONSENT TOEGESTUURD VOORAFGAAND AAN DE BEHANDELING 

Voorafgaand aan een behandeling wordt de cliënt mondeling en schriftelijk voorgelicht via een informed consentprocedure. Deze is ook in het Kwaliteitskader Cosmetische zorg.

EXPERTS IN FILLERS VERWIJDEREN EN SECOND OPINIONS 

We zien vaak complicaties en second opinions van collega’s van andere klinieken. Dat vinden we geen probleem. We zijn experts in het verwijderen van fillers, eventueel echogeleid.

JAARLIJKS BEHALEN WIJ DE ISO-CERTIFICERING 

Faceland is gecertificeerd voor het kwaliteits- en veiligheidsbeleid met de ISO 9001:2015. Dit houdt in dat er altijd gewerkt wordt volgens vastgestelde protocollen en procedures. Ook zijn we altijd bekend met de wensen en verwachtingen van een cliënt. Er wordt jaarlijks gemonitord of onze zorg voldoet een de professionele standaarden en verwachtingen van samenwerkingspartners. Zijn er verbeteringen nodig in het kader van de kwaliteit? Dan zitten we er gelijk bovenop.

FACELAND DRAAGT BIJ MET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Faceland doet wetenschappelijk onderzoek met de plastisch chirurgen van UMCG en UMC Amsterdam. Zo verbreden we onze kennis en zijn we altijd up-to-date van de laatste innovaties op het gebied van cosmetische geneeskunde.

FACELAND PUBLICEERT IN WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN 

Faceland publiceert als enige kliniek in Nederland de resultaten van onze behandelingen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften.